Szervezeti integritást sértő események bejelentése

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.


Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. A szervezeti integritást sértő esemény fogalom az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának. A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos jogszabály, vagy egyéb más belső szabályzat szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, a vagyongazdálkodását, vagy egyéb feladatellátásával összefüggő bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti. A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési eljárást maga után vonó ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények. A szervezeti integritás bejelentések (a továbbiakban: integritás bejelentés) szóban vagy írásban bárki által megtehetők. A szóban tett integritás bejelentések személyesen vagy telefonon tehetők meg a megfelelési tanácsadónak. A szóban tett integritás bejelentésekről a megfelelési tanácsadó adatlapot vesz fel. Az írásbeli bejelentést adatlapon kell megtenni, mely az alábbi linken érhető el: Adatlap 2021

Megfelelési tanácsadó elérhetőségei:

dr. Kereszturi Zita bv. alezredes jogi-és humánerőforrás igazgató
+36 24 531 845
kereszturi.zita.dr@dunapapir.hu

A fenti szabályokon kívüli részletszabályokat a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló 30541/929-1/2020.ált. számú szabályzat tartalmazza.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!